'; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); //strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); //str +="window.print()"; //str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
安远县人民政府 版权所有
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } //插入打印代码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
您现在的位置:首页 >> 最新公告

AG电子游戏平台 - 安远县2019年县级脱贫攻坚项目库调整项目汇总表公示

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2019年08月05日 15:54:00 【浏览字号选择:
  安远县2019年县级脱贫攻坚项目库调整项目汇总表公示
附件:安远县2019年县级脱贫攻坚项目库调整项目汇总表公示.xls
【发表评论】【打印】【关闭】