'; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); //strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); //str +="window.print()"; //str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
安远县人民政府 版权所有
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } //插入打印代码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
您现在的位置:首页 >> 政民互动 >> 在线访谈 >> 访谈计划

万豪棋牌 - 2018年安远在线访谈计划

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2018年04月13日 15:14:00 【浏览字号选择:

序号

地方或部门

拟开展时间

1

安远县就业局

20186

2

安远县金融局

20188

3

安远县商务局

20189

4

安远县环保局 

201811

5

安远县发改委 

201812

6

安远县旅发委 

201812

【发表评论】【打印】【关闭】